print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
מוכנות כתיבה

נעים לכתוב - מוכנות לכתיבה - מדריך לאיתור קשיים ולטיפול בהם

חוברת זו באה להסביר את המורכבות של מיומנות הכתיבה ואת השפעת ההתפתחות החושית-תנועתית של הילד מיום לידתו על תפקודי הכתיבה בגיל מבוגר יותר. החוברת מציגה דרכי אבחון וטיפול לקראת המיומנות החשובה של הכתיבה - עוד בטרם צריך הילד להתמודד עם לימוד הכתב בבית-הספר.


איורים: סופיה פולונסקי

במקביל מנסה החוברת להגביר את הערנות והמודעות של אנשי חינוך, מטפלים והורים עוד בגיל טרום-בית-הספר, כדי שיוכלו לעזור לילדים לפתח ולטפח את הכישורים הנחוצים לכתיבה.

החוברת מיועדת להורים, מורים ומטפלים.

היא מכילה:

הסבר תיאורטי של אבני יסוד הדרושות למוכנות לכתיבה.

כלי אבחון למוכנות לכתיבה בגיל הגן.

דרכי טיפול לפיתוח מוכנות חושית-מוטורית לקראת כתיבה.

דוגמה 1:עקרונות התפתחות החושית

דוגמה 2: אבני יסוד למוכנות לכתיבה