print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
אינטליגנציה רגשית

?אז מה עושים


איורים: סופיה פולונסקי

פעמים רבות אנו שומעים מילדינו את השאלה:
"אז מה עושים?".
חוברת זו מיועדת לעזור לילדים צעירים לפתח את כישוריהם לפתרון בעיות וקשיים מעשיים יומיומיים.

מצבים שונים - המתעוררים בבית, בגן, בבית-הספר, בחוץ ובחברה - מוצגים באמצעות תמונות מצוירות, והילדים מתבקשים לנתח אותם ולהמציא עבורם פתרונות. הדגש מושם בפיתוח יכולת הילד לחשוב בצורה מקורית, להציע פתרונות משלו, ולקחת אחריות על מעשיו.

על-ידי פיתוח היכולת לנתח ולפתור בעיות יומיומיות אנחנו עוזרים להפחית את עוצמת הלחץ של הילד במהלך היום, לפתח את האינטליגנציה הרגשית שלו, ולבנות כישור חיים, שילווה אותם במשך כל שנות חייו.

דוגמה 1: אני לא מגיע לכובע!

דוגמה 2: אני רוצה לעבור את הכביש!