print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
כתיבה

פלקטים לכיתה/קליניקה

סט של חמישה פלקטים (גובה 30 סמ') לפי הקבוצות שלנהנים לכתוב - בכתבהמפאר את הכיתה. הפלקטים מיועדים לשימוש ככלי עזר נוסף להפנמת כתיבת האותיות בכיוון הנכון. הצגת הפלקטים מעל הלוח משמשת כתומך למידה בזמן רכישת הקבוצות וכתומך זיכרון לעיצוב האותיות עד להפנמתן.


איורים: סופיה פולונסקי