print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
כתיבה

נהנים לכתוב בכתב - מדריך למורה

חוברת הדרכה להורים, מורים ומטפלים להפעלת שיטת נהנים לכתוב בכתב.


איורים: סופיה פולונסקי

החוברת כוללת בתוכה הסבר תיאורטי של המרכיבים החושיים, המוטוריים והחשיבתיים הנחוצים להשיג כתב רהוט ומהיר, דרכי הפעלת השיטה ורעיונות עזר לילדים המתקשים ברכישת הכתב.

1. ניתן להוריד את המדריך כולו

2. לקרוא את המדריך כולו  (PDF)