print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
כתיבה

נעים לכתוב - העתקה מהלוח

חוברת זו היא חלק מסדרת חוברות המפתחות כישורי כתיבה, ועוזרת לתלמידים להעתיק מהלוח ביעילות, במהירות ובצורה קריאה. באמצעות תרגילים מהנים ומאוירים נהנים הילדים כשהם מפתחים קשר עין-יד, זיכרון שמיעתי וחזותי ואת היכולת לזהות טעויות ולתקנן.

החוברת מיועדת לילדים בליווי הורים, מורים או מטפלים.


איורים: סופיה פולונסקי

היא מכילה:

הוראות ברורות וקלות לביצוע.

תרגילים מאוירים ברמות קושי שונות.

טקסטים להעתקה.

כלי אבחון למורים ומטפלים.

מקורות הפניה.

דוגמה 1: תרגילי מוכנות להעתקה

דוגמה 2: תרגול בהעתקה

דוגמה 3: תרגול בהעתקה