print
הדפסה
English
עברית
 
 

חיה קושניר קטלוג

חוברות חינוכיות לילדים, הורים, מטפלים ומורים
מאת חיה קושניר

 

מוכנות כתיבה
נהנים לכתוב מוכנות לכתיבה
נעים לכתוב מוכנות לכתיבה
מדריך לאיתור קשיים
נהנים לכתוב מספרים
נהנים לכתוב בדפוס
כתיבה
נהנים לכתוב בכתב
פלקטים לכיתה/קליניקה
נעים לכתוב בסטיקים
כרטיסי תרגול
משטרת הכתב
נעים לכתוב העתקה מהלוח
נעים לכתוב הכתב
מדריך לאבחון בקשיים בכתיבה
נהנים לכתוב בכתב
מדריך למורה
אינטליגנציה רגשית
המפתח להצלחה
אז מה עושים?
מאמרים
מאמרים
תגובות מילדים

 

English Books
Workbooks for children, parents, therapists and teachers to develop pre-writing and writing skills in hebrew and to enhance emotional intelligence in young children.
צרו קשר טופס הזמנה על המחברת עמוד הבית
מוכנות כתיבה

נהנים לכתוב בדפוס

חוברת לימודית זו ייחודית, מהנה ורב-חושית. היא מפגישה את הילדים בשלב קדם-קריאה באותיות הדפוס: זהותן, כתיבתן והכרת צלילן. חוברת זו נכתבה במיוחד למען כל הורה, גננת, מורה או איש מקצוע, הנפגש עם ילדים בשלבים הראשוניים של חשיפה לאותיות דפוס.

החוברת מתחשבת בנטיות הלימודיות של כל ילד: וכך ילד, הקולט טוב יותר דרך השמיעה, ידבר אל עצמו ויסביר לעצמו את המהלכים והפעולות שהוא עושה תוך כדי כתיבה. במקרה זה החרוז, המלווה כל אות, יעזור לו לזכור טוב יותר את כיווני הכתיבה. אם הילד קולט טוב יותר בערוץ החזותי, תופנה תשומת לבו יותר למראה הדף, למבנה הציורי, לשמים ולאדמה ולהכוונת כתיבת האות ברמזים חזותיים ברורים. במקרה זה, האיור מצד ימין של הדף יעזור במיוחד לכוון את הילד לכתיבת האותיות בכיוון הנכון. המסלולים שבילי הציפור עוברת מהשמים לאדמה וחזרה – הם שיעזרו לו להפנים את כיוון הכתיבה ומבנה האותיות.

דגש הושם על כיוון הכתיבה, מיקום האות בשורה ומודעות פונולוגית המלווה את הילד מהכרת צליל האות ועד להרכבת מילים ומשפטים. ובסוף, תעודת כבוד לסיום החוברת.


 

דוגמה 1: הכרת האות וכתיבתה

דוגמה 2: פיתוח מודעות פונולוגית

דוגמה 3: כתיבת מילים

דוגמה 4: מיקום אותיות בשורה